Kudos / Helsedirektoratet / Evaluering / 2007 / Tidlig intervensjon på rusfeltet

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Tidlig intervensjon på rusfeltet

Evaluering

Tidlig intervensjon på rusfeltet en kunnskapsoppsummering

På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har IRIS hatt ansvaret for å gjennomføre en kunnskapsoppsummering om effekter av tiltak for tidlig intervensjon på rusfeltet. Kunnskapsoppsummeringen bygger på norsk og internasjonal forskningslitteratur, publisert i rapporter, bøker og vitenskaplige tidsskrift. Undersøkelsen viser at det finnes et solid kunnskapsgrunnlag om tiltak rettet mot barn i barnehage og grunnskolealder og deres familier, og om tiltak rettet mot risikofylt alkoholbruk blant voksne. Den absolutt største svakheten i kunnskapsgrunnlaget om tidlig intervensjon finner vi i forhold til unge i aldersgruppen over 15 år.

Publisert

2007

Eier

Helsedirektoratet

Utgiver

Sosial- og helsedirektoratet

Utfører

International Research Institute of Stavanger (IRIS)

Forfattere

Sverre Nesvåg, Agathe Backer-Grøndahl, Fanny Duckert, Øystein Enger, Gard Huseby og Pål Kraft

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-490-0511-6