Kudos / Kommunal- og distriktsdepartementet / Evaluering / 2018 / Testing og pilotering av reguleringsplaner i 3D

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Testing og pilotering av reguleringsplaner i 3D

Evaluering

Testing og pilotering av reguleringsplaner i 3D

Rapporten er en del av prosjektet for pilotering av romlige reguleringsplaner og digitale bestemmelser, og er gjennomført på oppdrag av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Hensikten er å prøve ut nye løsninger og høste erfaringer fram mot innføringen av SOSI Plan 5.0 som vil åpne opp for regulering av objekter i 3D gjennom filformatet GML. Grunnlagsprosjektet som er brukt er Skeikampen OTG, et fritidsboligprosjekt på Skei i Gausdal Kommune hvor Multiconsult har hatt ansvar for plan og prosjektering.

Publisert

2018

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Multiconsult

Forfatter

Peder Persen Fostvedt

Språk

norsk

Tema

Plan, bygg og eiendom

Virkemidler

regelverk digitalisering

Analysekriterier

erfaringer