Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Smarte byer og kommuner i Norge - en kartlegging

Kartlegging

Smarte byer og kommuner i Norge - en kartlegging Rapport nr. R1020566

Agenda Kaupang har på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en kartlegging av smarte byer og kommuner i Norge. Kartleggingen er ment å gi innsikt i strategier, motivasjon for og organisering av smartby-arbeidet i kommunene, samt hva som oppleves som de viktigste barrierene og suksesskriteriene.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

AGENDA Kaupang

Forfattere

Inger Hegna og Morten Stenstadvold

Språk

norsk

Tema

Kommuner og regioner