Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Sluttrapport : pilotprosjekt mellom NAV Oppland og Oppland Røde Kors

Evaluering

Sluttrapport : pilotprosjekt mellom NAV Oppland og Oppland Røde Kors kvalifiseringsprogrammet- grunnlag for et samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor?

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) ble lansert som et av regjeringens viktigste satsninger for å bekjempe fattigdom, der hensikten er å gi nye muligheter til de som i dagens system er avhengige av økonomisk sosialhjelp. Programmet retter seg i hovedsak mot dem som vurderes å ha en mulighet for å komme i arbeid, men som i et vanlig arbeidsmarked vil møte på utfordringer. Hver deltager i KVP får et individuelt tilpasset program, og prinsippet om individuell utforming vektlegges. Det er således åpnet for at frivillig arbeid kan inn gå som en komponent i et individuelt KVP, samtidig erfarer NAV at det i realiteten er få deltakere på KVP som har frivillig arbeid som en fast del av sitt individuelt tilrettelagte program. Deltakelse på aktiviteter og sosiale møteplasser i regi av Røde Kors er tenkt til å styrke det sosiale tilbudet til den enkelte deltaker, og således være et supplement til rene arbeids- og utdanningsrettede tiltak i KVP. Tettere samarbeid med en frivillig organisasjon som Røde Kors er tenkt til å føre til en forbedring av de individuelle KVP-programmene for målgruppen og muliggjøre en overgang fra sosialhjelp til deltakelse i arbeidslivet. For å få samarbeidet i gang, ble det iverksatt et pilotprosjekt over ett og et halvt år, som underveis ble forlenget til to år.

Publisert

Eier

NAV

Utførere

Røde Kors Oppland og NAV

Forfatter

Anette Sørlie

Språk

norsk (bokmål)