Kudos / Klima- og miljødepartementet / Evaluering / 2011 / Skog som biomasseressurs

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Skog som biomasseressurs

Evaluering

Skog som biomasseressurs

Rapporten ser på effekter på karboninnholdet i atmosfæren ved ulik anvendelse av skog i et klimaperspektiv, ved både å se på skogens rolle som karbonlager og leverandør av råstoff til treprodukter og bioenergi.

Publisert

2011

Eier

Klima- og miljødepartementet

Utgiver

Miljøverndepartementet

Utfører

Klima- og forurensningsdirektoratet

Forfattere

Hege Haugland, Elin Økstad, Magnus Utne Gulbrandsen, Ingrid Strømme, Per Fjeldal og Harold Leffertstra

Språk

norsk (bokmål)