Kudos / Kystverket / Forhåndsutredning / 2015 / Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak ved innseilingen til Sandnessjøen fiskerihavn

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak ved innseilingen til Sandnessjøen fiskerihavn

Forhåndsutredning

Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak ved innseilingen til Sandnessjøen fiskerihavn

Vista Analyse har på oppdrag fra Kystverket avd. Nordland utarbeidet en forenklet samfunnsøkonomisk analyse av utdyping ved innseilingen til Sandnessjøen fiskerihavn. Analysen er gjennomført innenfor Rammeavtale mellom Kystverket og Vista Analyse AS om «Utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser». Per Helge Thom og Øystein Linnestad har vært Kystverkets kontaktpersoner, og kommet med innspill og oppklarende informasjon i utredningsarbeidet. I prosjektet er det gjennomført befaring til Sandnessjøen med deltakelse fra flere lokale aktører, og vi har hatt kontakt med flere av disse og andre aktører i etterkant av befaringen.

Publisert

2015

Eier

Kystverket

Utfører

Vista Analyse

Forfattere

Kristin Magnussen, Henrik Lindhjem og Simen Pedersen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8126-231-7