Kudos / Kystverket / Forhåndsutredning / 2015 / Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Gamvik fiskerihavn

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Gamvik fiskerihavn

Forhåndsutredning

Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Gamvik fiskerihavn

Vista Analyse har på oppdrag fra Kystverket avd. Troms og Finnmark utarbeidet en forenklet samfunnsøkonomisk analyse av forbedring av Kiberg fiskerihavn. Analysen er gjennomført innenfor Rammeavtale mellom Kystverket og Vista Analyse AS om ́Utarbeiding av samfunnsøkonomiske analyser ́. Arnt Edmund Ofstad, Cato Solberg og Øystein Linnestad har vært Kystverkets kontakt- personer, og kommet med innspill og oppklarende informasjon i utredningsarbeidet. I prosjektet er det gjennomført befaring til Gamvik med deltakelse fra flere lokale aktører og vi har også hatt kontakt med flere av disse og andre aktører i etterkant av befaringen.

Publisert

2015

Eier

Kystverket

Utfører

Vista Analyse

Forfattere

Karin Ibenholt og Simen Pedersen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8126-232-4