Kudos / Kystverket / Forhåndsutredning / 2016 / Samfunnsøkonomisk analyse av ny fiskerihavn i Bømlo kommune

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Samfunnsøkonomisk analyse av ny fiskerihavn i Bømlo kommune

Forhåndsutredning

Samfunnsøkonomisk analyse av ny fiskerihavn i Bømlo kommune

Vista Analyse har på oppdrag fra Kystverket avd. Vest utarbeidet en forenklet samfunns- økonomisk analyse av ny fiskerihavn i Bømlo kommune. Analysen er gjennomført innenfor Rammeavtale mellom Kystverket og Vista Analyse AS om ́Utarbeiding av samfunnsøkonomiske analyser ́. Svein G. Vallestad og Øystein Linnestad har vært Kystverkets kontaktpersoner, og kommet med innspill og oppklarende informasjon i utredningsarbeidet. I prosjektet er det gjennomført befaring til Bømlo med deltakelse fra flere lokale aktører. Vi har også hatt kontakt med flere av disse og andre aktører i etterkant av befaringen.

Publisert

2016

Eier

Kystverket

Utfører

Vista Analyse

Forfattere

Vivian A. Dyb og Simen Pedersen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8126-225-6