Kudos / Kystverket / Forhåndsutredning / 2016 / Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring og utdyping i Senjahopen fiskerihavn

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring og utdyping i Senjahopen fiskerihavn

Forhåndsutredning

Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring og utdyping i Senjahopen fiskerihavn

Vista Analyse har på oppdrag fra Kystverket avd. Troms og Finnmark utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av utbedring av Senjahopen fiskerihavn. Analysen er gjennomført innenfor Rammeavtale mellom Kystverket og Vista Analyse AS om ́Utarbeiding av samfunnsøkonomiske analyser ́. Arnt Edmund Ofstad, Ragnhild Døble og Øystein Linnestad har vært Kystverkets kontaktpersoner, og kommet med innspill og oppklarende informasjon i utrednings- arbeidet. I prosjektet er det gjennomført befaring til Senjahopen med deltakelse fra flere lokale aktører og vi har også hatt kontakt med flere av disse og andre aktører i etterkant av befaringen.

Publisert

2016

Eier

Kystverket

Utfører

Vista Analyse

Forfattere

Simen Pedersen og Magnus Aagaard Skeie

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8126-242-3