Kudos / NAV / Evaluering / 2011 / Rekruttering til ledelse

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Rekruttering til ledelse

Evaluering

Rekruttering til ledelse en studie av ansatte med og uten innvandrerbakgrunn i ISS

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) fikk i 2010 i oppdrag fra ISS Facility Services AS å se nærmere å hvilken motivasjon ansatte med og uten innvandrerbakgrunn har i forhold til fremtidige lederposisjoner. Prosjektet er finansiert av FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd. Utgangspunktet for prosjektet var å få fram en faglig fundert helhetsforståelse av hvilke faktorer påvirker opplevelsen av arbeidsmiljø, prestasjon, mestring, og ambisjoner for servicemedarbeidere med innvandrerbakgrunn. ISS-konsernet er en av Norges største arbeidsgivere for ufaglært arbeidskraft innen serviceyrket. Servicebransjen generelt, og renholdsbransjen spesielt, har en høy andel medarbeidere med fremmedkulturell bakgrunn. ISS investerer mye i opplæring og sosiale tiltak på den enkelte arbeidsplass, men bransjen sliter fortsatt med både høy turnover og sykefravær.

Publisert

2011

Eier

NAV

Utfører

Arbeidsforskningsinstituttet

Forfattere

Heidi Enehaug og Migle Gamperiene

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7609-293-6