Kudos / NAV / Evaluering / 2014 / Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne - på ordinær måte

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne - på ordinær måte

Evaluering

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne - på ordinær måte sammen om delmål 2

Denne rapporten belyser Delmål 2 i IA-avtalen fra en hittil underforsket vinkel: Den tar for seg rekruttering til arbeidslivet av personer med nedsatt funksjonsevne via vanlige kanaler. Fire virksomheter organisert i Arbeidsgiverforeningen Spekter har vært med i prosjektet. I alle de fire bedriftene var det et klart ønske om å ansette personer med nedsatt funksjonsevne, dersom de ellers viste seg å tilfredsstille kravene som ble stilt i rekrutteringsprosessen. Rundt 130 ordinære stillinger innen helse, IKT, administrasjon m. m. ble utlyst i løpet av prosjektperioden i de fire virksomhetene. Blant søkerne til disse stillingene ble det identifisert fire søkere med funksjonsnedsettelser, hvorav en ble innkalt til intervju, uten at det førte til noen ansettelser. Rapporten diskuterer hva det relativt beskjedne utfallet kan forklares med. Den trekker ingen endelige konklusjoner, men diskuterer noen mulige forklaringer. Rapporten er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE - Forsøksmidler arbeid og velferd.

Publisert

2014

Eier

NAV

Utfører

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Forfattere

Ingebjørg Skarpaas og Helge Svare

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7609-343-8