Last ned som PDF

67 sider

1.69 MB

Forsiden av dokumentet Rapport: Robuste og sikre nasjonale transportnett - Målbilder og sårbarhetsreduserende tiltak

Forhåndsutredning

Rapport: Robuste og sikre nasjonale transportnett - Målbilder og sårbarhetsreduserende tiltak

Samferdselsdepartementet ga i november 2016 Nkom følgende oppdrag: «Regjeringen og tilbyderne av elektronisk kommunikasjon gjennomfører for tiden store tiltak for å styrke sikkerheten og robustheten i de norske ekomnettene. I tråd med anbefalingene i Digital sårbarhetsrapport (NOU 2015:13) og oppfølging av ekomplanen (Meld. St. 27 (2015-2016)) skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vurdere sårbarhetsreduserende tiltak knyttet til samfunnets og samfunnskritiske funksjoners avhengighet av Telenors kjerneinfrastruktur og hvordan ulike transportnett og utenlandsforbindelser kan kombineres for å øke den samlede nasjonale kapasiteten og sikkerheten i ekomnettene.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Språk

norsk

Tema

Transport og kommunikasjon

Nøkkelord

elektronisk kommunikasjon

Virkemidler

digitalisering

Analysekriterier

risiko