Kudos / Helse- og omsorgsdepartementet / Kartlegging / 2018 / Rapport om omsorgsboliger og sykehjemsplasser

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Rapport om omsorgsboliger og sykehjemsplasser

Kartlegging

Rapport om omsorgsboliger og sykehjemsplasser

Regjeringen og KS har et løpende samarbeid for å holde oversikt over behovet for å bygge ut omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Som et ledd i dette gjennomfører KS en årlig undersøkelse av hva kommunene planlegger.

Publisert

2018

Eier

Helse- og omsorgsdepartementet

Utfører

KS

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg