Kudos / Justis- og beredskapsdepartementet / Evaluering / 2019 / Rapport fra Europarådets antikorrupsjonsorgan GRECO

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Rapport fra Europarådets antikorrupsjonsorgan GRECO

Evaluering

Rapport fra Europarådets antikorrupsjonsorgan GRECO Andre oppfølgingsrapport

Dette er avsluttende rapport om forebygging av korrupsjon i Stortinget, domstoler og påtalemyndighet i Norge utarbeidet av Europarådets antikorrupsjonsorgan GRECO.

Publisert

2019

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Utfører

GRECO, Europarådet

Språk

norsk

Tema

lov, rett og beredskap

Virkemidler

administrasjon

Analysekriterier

etterlevelse