Kudos / Jernbanedirektoratet / Forhåndsutredning / 2019 / R2022 ØSTFOLD

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet R2022 ØSTFOLD

Forhåndsutredning

R2022 ØSTFOLD Rutemodeller etter Follobanen

Jernbanedirektoratet har utredet ulike rutemodeller for sørkorridoren etter Follobanens åpning i 2022. Rutemodellen gir vesentlig tilbudsforbedringer, men det vil i tillegg være behov ytterligere forbedringer da etterspørselen er ventet å øke enda mer.

Publisert

2019

Eier

Jernbanedirektoratet

Utfører

Jernbanedirektoratet

Språk

norsk

Tema

Transport og kommunikasjon

Virkemidler

tjenester

Analysekriterier

treffsikkerhet virkning/effekt mulighetsrommet