Kudos / Kommunal- og distriktsdepartementet / Ukategorisert / 2011 / Prisdannelsen i det norske leiemarkedet: en teoretisk og empirisk analyse av hovedmekanismer generelt og utsatte grupper spesielt

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Prisdannelsen i det norske leiemarkedet: en teoretisk og empirisk analyse av hovedmekanismer generelt og utsatte grupper spesielt

Ukategorisert

Prisdannelsen i det norske leiemarkedet: en teoretisk og empirisk analyse av hovedmekanismer generelt og utsatte grupper spesielt

Boligmarkedet består av eide og leide objekter. Fordi begge typer objekter kan tilfredsstille de samme behovene for boligkonsum antas de ofte å være nære substitutter. Dette notatet argumenterer imidlertid for at de faktorene som fullstendig

Publisert

2011

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Språk

norsk