Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Planlegging og forvaltning av urbane friluftsområder i Kristiansand

Evaluering

Planlegging og forvaltning av urbane friluftsområder i Kristiansand

I prosjektet har vi rettet søkelys mot urbane friluftsområder i Kristiansand knyttet til kystsonen, bymark/ bydelsmarker og sammenhengende korridorer fra sjøkanten, gjennom byen/bebygde områder og opp til bymarka/bydelsmarkene. Rapporten belyser hvordan viktige friluftsområder knyttet til de tre områdetypene blir ivaretatt for allmennheten gjennom offentlig planlegging og forvaltning, samt om det er noen forskjeller mellom områdetypene i så måte.

Publisert

Eier

Forskningsrådet

Utførere

Norsk institutt for by- og regionforskning, Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Forfattere

Knut Bjørn Stokke, Atle Omland, Ragnhild Skogheim, Margrete Skår og Erling Vindenes

Språk

norsk (bokmål)