Kudos / Jernbanedirektoratet / Forhåndsutredning / 2019 / Plan for bedre nettdekning til togreisende

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Plan for bedre nettdekning 
til togreisende

Forhåndsutredning

Plan for bedre nettdekning til togreisende Utredning

Ein ny rapport syner at prisen for god mobil- og nettforbindelse rundt og mellom dei fire største byane i Norge er tre milliardar kroner. I rapporten vert det foreslått å byggje ut betre dekning ut frå landets fire største byar som eit første trinn. Eit fullpakka tog med 600 passasjerar, kor alle vil ha best mogeleg internett-dekning, utfordrar fleire aktørar – ikkje berre mobiloperatørane. For nordmenn er i verdstoppen når det gjeld bruk av smarttelefon, nettbrett og data, og vi rekner det som ei selvfølge at alt fungerar som heime også når vi er på farten. Den kraftige auken i togpassasjerar set både mobiloperatørar, togselskap, Norske tog AS og Bane NOR på prøve. Jernbanedirektoratet har oversendt ein plan for betre mobildekning til Samferdselsdepartementet. Denne planen beskriv nåsituasjonen, og tek for seg korleis dei togreisande i Norge kan få betre og tilfredsstillande mobildekning. Planen er utarbeidd i samråd med Bane NOR, Norske tog, Telenor, ICE og Telia. Føremålet med planen er å skaffe eit grundig oversyn over dagens dekningssituasjon for dei reisande og deretter analysere mogelege utbetringar og få oversyn over dei naudsynte tiltaka som må setjast i verk i regi av jernbaneaktørane og teleoperatørane samt dei tilknytta kostnadane for å oppnå tilfredsstillande mobildekning på dei ulike togstrekningane over heile landet.

Publisert

2019

Eier

Jernbanedirektoratet

Utfører

Jernbanedirektoratet

Språk

norsk

Tema

Transport og kommunikasjon

Virkemidler

tjenester

Analysekriterier

kost-nytte