Kudos / Statens vegvesen / Evaluering / 2010 / Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak

Evaluering

Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak en studie av streknings-ATK, automatisk fartstilpasning (ISA) og atferdsregistrator (EDR)

Nye ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak som kan brukes til å registrere og regulere uønsket atferd i trafikken, har et stort potensial for å øke trafikksikkerheten. Men de kan komme i konflikt med personvernet. Streknings-ATK og EDR har klare implikasjoner for personvernet og at ISA kan ha det om data fra ISA-systemet lagres. Konsekvensene for personvernet er tolket ulikt i Norge og Sverige. Prøvedrift med streknings-ATK på flere strekninger er startet opp i Norge, men i Sverige er dette ikke aktuelt pga. hensynet til personvern. I begge land installeres ISA i offentlige tjenestebiler. EDR har fått liten oppmerksomhet i begge land. Bileierne er overveiende positive til både streknings-ATK og ISA. Jo større forståelsen for at fart er en risikofaktor, desto større er aksepten for slike fartsregulerende tiltak. Bileierne er mest skeptiske til atferdsregistratorer som i dag er lite kjent. Atferdsregistratorer, som "event data recorder" eller "black box", er imidlertid i ferd med å bli svært vanlige i moderne biler - og stadig mer data fra kjøretøyene lagres. Bileiere bør derfor i større grad få informasjon om dette og tilgang til de data som registreres.

Publisert

2010

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Forfattere

Torkel Bjørnskau, Terje Assum, Louise Eriksson og Robert Hrelja

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-480-1143-9