Kudos / Miljødirektoratet / Evaluering / 2009 / Overvåking av elvemusling i Norge

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Overvåking av elvemusling i Norge

Evaluering

Overvåking av elvemusling i Norge årsrapport for 2008: Hoenselva, Buskerud

Hoenselva, som er ett av vassdragene i overvåkingsprogrammet for elvemusling, er nå undersøkt på nytt. Hoenselva hører med blant vassdragene som fortsatt har en god bestand av elvemusling, men oppvekstforholdene innad i vassdraget varierer fra god i øvre del til dårlig i nedre del. Elvemusling forekommer på en ca 6,3 km lang elvestrekning, og bestanden er estimert til va 63. 400 individ i 2008. Dette var imidlertid en reduksjon i antall muslinger på om lag 14% i løpet av de siste sju årene. Denne forskjellen synes reell, og nedgangen var knyttet til midtre og nedre del av elva. I øvre del (ved Bermingrud) derimot var det en mindre økning i antall muslinger fra 2001 til 2008.

Publisert

2009

Eier

Miljødirektoratet

Utgiver

Direktoratet for naturforvaltning

Utfører

Norsk institutt for naturforskning

Forfattere

Bjørn Mejdell Larsen og Hans Mack Berger

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-426-2022-4