Kudos / Kommunal- og distriktsdepartementet / Evaluering / 2019 / Oppdatert standard for nye krav om tilgjengelighet til nettsider og mobilapplikasjoner

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Oppdatert standard for nye krav om tilgjengelighet til nettsider og mobilapplikasjoner

Evaluering

Oppdatert standard for nye krav om tilgjengelighet til nettsider og mobilapplikasjoner tillegg til VA-rapport 2018/01 Samfunnsøkonomiske konsekvenser av nye krav om tilgjengelighet til nettsider og mobilapplikasjoner

Denne rapporten er et tilleggsoppdrag til prosjektet Samfunnsøkonomiske konsekvenser av nye krav om til- gjengelighet til nettsider og mobilapplikasjoner som Vista Analyse gjorde for Kommunal- og moderniserings- departementet i 2018. Da utredet vi de de samfunnsøkonomiske konsekvensene av nye krav som følger av EU- direktiv 2016/2102 om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner. Siden den tid har det skjedd en oppdatering i standarden som EU-direktivet henviser til. Denne rapporten tar for seg konsekvensene av oppdateringen for den overnevnte utredningen.

Publisert

2019

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Vista Analyse

Forfattere

Haakon Vennemo og Oscar Haavardsholm

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8126-402-1