Kudos / Barne- og familiedepartementet / Evaluering / 2011 / Offentlig innsats mot tvangsekteskap

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Offentlig innsats mot tvangsekteskap

Evaluering

Offentlig innsats mot tvangsekteskap sluttrapport

Rapporten utgjør tredje og siste del. av ISFs følgeevaluering av handlingsplanen mot tvangsekteskap. Rapporten er basert på. omfattende datainnsamling og gir innsyn i komplekse. prosesser av koordinering og innsats innenfor og på tvers av ulike sektorområder.

Publisert

2011

Eier

Barne- og familiedepartementet

Utfører

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Forfattere

Kari Steen-Johnsen, Hilde Lidén og Monica Five Aarset

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7763-376