Kudos / Nærings- og fiskeridepartementet / Evaluering / 2016 / Norsk deltakelse i ESAs frivillige programmer og støtteordningen "Nasjonale følgemidler" - en samfunnsøkonomisk analyse

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Norsk deltakelse i ESAs frivillige programmer og støtteordningen "Nasjonale følgemidler" - en samfunnsøkonomisk analyse

Evaluering

Norsk deltakelse i ESAs frivillige programmer og støtteordningen "Nasjonale følgemidler" - en samfunnsøkonomisk analyse

I denne rapporten gjennomføres en samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av den norske frivillige deltakelsen i ESA (European Space Agency), samt den statlige tilskuddsordningen «Nasjonale følgemidler» som administreres av Norsk Romsenter.

Publisert

2016

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utfører

MENON Business Economics

Forfattere

Leo Grünfeld, Anders Helseth og Magnus Gulbrandsen

Språk

norsk (bokmål)