Kudos / NAV / Evaluering / 2005 / Når arbeidstakere ytrer seg kritisk

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Når arbeidstakere ytrer seg kritisk

Evaluering

Når arbeidstakere ytrer seg kritisk en pilotstudie av et utvalg medarbeideres erfaringer med å varsle i utdannings- og pleie- og omsorgssektoren

I dette notatet bringer vi kommunalt ansattes erfaringer med å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsorganisasjonen. Vi har intervjuet 17 informanter fra henholdsvis skole- og pleie- og omsorgssektoren som har valgt å ta opp kritikkverdige forhold både internt og eksternt. Blant informantene finner vi rektorer lærere, vernepleiere, hjelpepleiere hovedvernombud og tillitsvalgte som alle har vært befattet med tematikken varsling. I tillegg er to ledere intervjuet på mer generelt grunnlag. Vi søker svar på følgende: 1) Hvorfor valgte arbeidstakerne å varsle, og hva varsles det om? 2) Hvordan gikk arbeidstakerne frem i varslingsprosessen, og hvilke reaksjoner ble de møtt med fra ledelsen og kollegaer? 3) Hvilke effekter fikk varslingen i ettertid?

Publisert

2005

Eier

NAV

Utgiver

Rikstrygdeverket

Utfører

Fafo

Forfattere

Sissel Trygstad og Marit Skivenes

Språk

norsk (bokmål)