Kudos / NORAD / Evaluering / 2016 / More than just talk? A Literature Review on Promoting Human Rights through Political Dialogue

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet More than just talk? A Literature Review on Promoting Human Rights through Political Dialogue

Evaluering

More than just talk? A Literature Review on Promoting Human Rights through Political Dialogue

English text follows underneath Bruk av bilateral politisk dialog for å fremme menneskerettigheter I desember 2014 presenterte Utenriksdepartementet den første stortingsmeldingen som omhandlet norsk støtte for å fremme menneskerettigheter på 15 år, «Muligheter for alle: Menneskerettigheter som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken». Stortingsmeldingen legger opp til en ambisiøs plan for å fremme menneskerettigheter i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Bilateral politisk dialog fremstår som et sentralt virkemiddel i meldingen. Dette er samtidig et område vi ikke vet så mye om effektene av. Studiens formål var derfor å sammenstille og oppsummere relevant og tilgjengelig kunnskap om bruk av bilateral politisk dialog som virkemiddel for å fremme menneskerettigheter. Vekten ble lagt på kunnskap om metoder og effektivitet. Studien konkluderer med følgende kriterier for at dialogene skal gi best mulig effekt: Bred deltakelse God orientering både i forkant og i etterkant av dialogen for involverte parter Tydelig og fokusert agenda for dialogen Faglig samarbeid i tillegg til dialogen, for eksempel i form av kursing En tydelig tidsplan for indikatorer for å måle suksess Studien er et forarbeide i forbindelse med en større evaluering av norsk støtte til menneskerettigheter som står på evalueringsprogrammet for 2016. Use of bilateral political dialogue to promote human rights In December 2014, the Ministry of Foreign Affairs presented the first White Paper on Norwegian support to promote Human Rights in 15 years, "Opportunities for All: Human Rights in Norway’s Foreign Policy and Development Cooperation". The White Paper sets the agenda for extensive efforts to promote human rights in Norwegian foreign and development policy. Bilateral political dialogue is a key tool in the white paper. At the same time, we know little about the effects of the use of bilateral political dialogue to promote human rights. Therefore, this review had a closer look at this focusing on knowledge of methods and efficiency. The study concludes with the following criteria for success of bilateral political dialogue: Broad participation Good briefing both before and after the dialogue for stakeholders Clear and focused agenda for the dialogue Technical cooperation in addition to the dialogue, for example in the form of training Clear timeline for bench marks to measure success The study was done in the preparation for a bigger evaluation of Norwegian support to human rights which is included in the evaluation programme for 2016.

Publisert

2016

Eier

NORAD

Språk

engelsk

ISBN

9788275488259