Kudos / Miljødirektoratet / Evaluering / 2013 / Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation

Evaluering

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation Annual report 2012

Rapporten presenterer måledata for totalozon og UV-stråling over norske målestasjoner i 2012. For Oslo, Andøya og Ny-Ålesund er trenden i totalozon beregnet for perioden 1979-2012. Ozonverdiene over Norge var tilnærmet normale 2012, bortsett fra vinterverdiene i Oslo som var lavere enn normalt. Den klare reduksjonen av ozonlaget over Norge i perioden 1979-1997 stoppet opp i 1998 og ozonlaget over Norge ser nå ut til å ha stabilisert seg.

Publisert

2013

Eiere

Miljødirektoratet og Miljødirektoratet

Utgiver

Klima- og forurensningsdirektoratet

Utfører

Norsk institutt for luftforskning (NILU)

Forfattere

Tove Marit Svendby,, K. Edvarden, C.L. Myhre, K. Stebel og A. Dahlback

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-425-2601-4