Kudos / Klima- og miljødepartementet / Evaluering / 2005 / Miljøvennlige og attraktive tettsteder i distriktenen

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Miljøvennlige og attraktive tettsteder i distriktenen

Evaluering

Miljøvennlige og attraktive tettsteder i distriktenen sluttrapport fra følgeevalueringen av programmet

Tettstedsprogrammet startet i 2001 og hadde en varighet på 5 år. Satsingen var rettet mot distriktskommuner som ønsket å utvikle miljøvennlige og attraktive tettsteder. I alt 16 kommuner i fire fylker deltok i programmet. Ved oppstart ble det brukt ressurser på å øke prosesskompetansen i både fylkeskommuner og kommuner. Dette ble i ettertid vurdert som en vellykket strategi da gjennomføringen av programmet krevde utstrakt samhandling mellom offentlige og private aktører. Programmet favnet vidt og det ble gjennomført en rekke større og mindre tiltak på de ulike satsingsområdene. Miljøhensyn ble vektlagt samtidig som mange tiltak ble satt i verk for å styrke bolyst, attraktivitet og identitet. Ungdom og kvinner ble gitt spesiell oppmerksomhet i denne sammenheng. Spørreundersøkelse, besøk og samtaler viser at både den miljøvennlige utformingen av tettstedene og attraktiviteten ble opplevd som bedre mot slutten av programperioden enn ved oppstart. Gjennom evalueringen er det tydeliggjort flere "kloke grep" som kommunene kan gjøre bruk av i stedsutviklingsarbeidet avhengig av den aktuelle situasjonen på stedet.

Publisert

2005

Eier

Klima- og miljødepartementet

Utgiver

Miljøverndepartementet

Utførere

Nord-Trøndelagsforskning og Agderforskning

Forfattere

Roald Lysø, James Karlsen og Niels Arvid Sletterød

Språk

norsk (bokmål)