Kudos / NORAD / Evaluering / 2017 / How to engage in long-term humanitarian crises: a desk review

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet How to engage in long-term humanitarian crises: a desk review

Evaluering

How to engage in long-term humanitarian crises: a desk review

Beslutningstakere og aktører har i mange år diskutert hvordan man bedre skal støtte mennesker i sårbare situasjoner og langvarige kriser, og hvordan bygge bro mellom humanitær innsats og langsiktig utvikling. Selv om lærdommer og erfaringer rundt dette er bredt dokumentert, er det utfordringer knyttet til integrering og bruk av disse lærdommene i andre kriser. I den norske bistandsadministrasjonen er det en økende erkjennelse av behovet for å tenke nytt rundt hvordan Norge best kan integrere og bruke disse lærdommene. Formålet med studien er å kartlegge kunnskapsgap om hvordan arbeide helhetlig i langvarige, humanitære kriser, og på bakgrunn av dette ha et grunnlag for å definere tema og innretning for kommende evalueringer av det norske engasjementet.

Publisert

2017

Eier

NORAD

Utførere

Overseas Development Institute (ODI) og Chr. Michelsens institutt

Forfattere

Victoria Metcalfe-Hough, John Bryant, Caitlin Wake, Nilima Gulrajani og Åse Gilje Østensen

Språk

engelsk

ISBN

978-82-7548-846-4