Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Grønn konkurransekraft

Vedlegg

Forhåndsutredning

Grønn konkurransekraft Rapport fra regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Rapporten fra regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft omhandler hvordan kan Norge skape grønn konkurransekraft. Den gir anbefalinger om hvordan et helt land skal omstilles til et lavutslippssamfunn og samtidig skape verdier og nye arbeidsplasser.

Publisert

Eier

Klima- og miljødepartementet

Utfører

Ekspertutvalg

Forfattere

Connie Hedegaard og Idar Kreutzer

Språk

norsk

Tema

Klima og miljø

Nøkkelord

Klima, Sysselsetting, økonomi