Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Geologi i planprosesser

Evaluering

Geologi i planprosesser delprosjekt i utviklingsprogrammet Mer geologi inn i samfunnsplanlegging

NGU har startet et uviklingsprogram kalt ”Mer geologi inn i samfunnsplanlegging”. Målet er å få geologisk kunnskap mer aktivt brukt i samfunnsplanlegging. NGU ønsker gjennom en serie delprosjekter å belyse ulike aspekter og vinklinger innenfor tematikken. NGU ønsker gjennom dette delprosjektet kalt ”Geologi i planprosesser” å få belyst hvorvidt dagens tilgang til og kvalitet på data tilfredsstiller planleggernes behov. Prosjektet skal framskaffe kunnskap om dagens bruk av geologiske data samt gi noen føringer framover, sett fra et planleggerperspektiv. NGU ønsker å utvikle en bedre innsikt i hva brukere av geologiske data trenger i ulike faser av en planprosess, samt foreta en vurdering av om formen NGU presenterer sine data på tilfredsstiller kundens behov. Begreper som ”geodata” og ”geoinformasjon” blir brukt generelt om stedfestet, tematisk informasjon. Vi har i denne rapporten brukt disse begrepene både i den generelle betydningen og i den mer spesifikke betydningen knyttet til stedfestede geologiske temadata. I de fleste tilfellene er det – naturlig nok – i den sistnevnte betydningen begrepene er brukt.

Publisert

Eiere

Norges geologiske undersøkelse og Nærings- og fiskeridepartementet

Utgiver

Nærings- og handelsdepartementet

Utfører

Asplan Viak

Språk

norsk (bokmål)