Kudos / Kulturrådet / Evaluering / 2010 / Frihet og forutsigbarhet

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Frihet og forutsigbarhet

Evaluering

Frihet og forutsigbarhet en evaluering av basisfinansieringsordningen for fri scenekunst

Ordningen med basisfinansiering av fri scenekunst ble innført i 2007. Ordningen sikrer et fast tilskudd til utvalgte enkeltgrupper på det frie scenekunstfeltet over en viss periode. Evalueringen undersøker hvordan ordningen innvirker på arbeidsvilkårene til tilskuddsmottakerne. Har ordningen bidratt til endringer i organiseringen av arbeidet? Innebærer ordningen en økt profesjonalisering av arbeidet? Fungerer kriteriene for ordningen etter hensikten? Evalueringen legger også vekt på å diskutere forholdet mellom kunstnerisk dynamikk og økonomisk forutsigbarhet.

Publisert

2010

Eier

Kulturrådet

Utfører

Telemarksforskning

Forfattere

Ole Marius Hylland, Bård Kleppe og Per Mangset

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7081-152-6