Kudos / DFØ / Studie / 2019 / Fremtidens forvaltning kan ikke baseres på gårsdagens løsninger – Om tillit til offentlig forvaltning

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Fremtidens forvaltning kan ikke baseres på gårsdagens løsninger – Om tillit til offentlig forvaltning

Studie

Fremtidens forvaltning kan ikke baseres på gårsdagens løsninger – Om tillit til offentlig forvaltning Difi-notat 2019:9

I dette notatet beskrives noen viktige forhold som kan påvirke tilliten til forvaltningen. Det gis også noen råd og anbefalinger til hva som kan være viktige grep for å bevare og bygge tillit til offentlige myndigheter og institusjoner fremover. Anbefalingene hviler på hovedbudskapene fra workshoper med eksterne miljøer og en rekke Difi-rapporter om forvaltningen. Bakgrunnen for dette notatet er Difis kunnskapsgrunnlag utarbeidet i forbindelse med Forvaltningskonferansen 2019 der temaet var «Tillit under press?». Hovedbudskapet baseres på workshoper med eksterne miljøer som er gjennomført høsten 2019. Dette var forskere, folk fra tenketanker, toppledere og ledere, samt innovative tjenesteutviklere i offentlig sektor.

Publisert

2019

Eier

DFØ

Utgiver

Difi

Utfører

Difi

Forfattere

Janicke Weum, Lisbeth Udland Hansen, Kristin Lundtveit og Helle Sekkesæter

Språk

norsk

Tema

statsforfatning og demokrati