Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Fremtidens brann- og redningsvesen – Helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet

Evaluering

Fremtidens brann- og redningsvesen – Helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet

Arbeidsgruppen for helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet anbefaler at det gjennomføres tiltak for å sikre at brann- og redningsvesenene vil være i stand til å håndtere framtidens utfordringer innen eget sektoransvar og i samarbeid med andre nødetater og samarbeidspartnere. Anbefalingene tar utgangspunkt i nåsituasjonen og i utviklingstrekkene som antas å påvirke brann- og redningsvesenene i tiden frem mot 2040. Drøftinger av problemer og utfordringer gir grunnlag for å anbefale tiltak som vil gi et mer effektivt og robust brann- og redningsvesen.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Forfattere

John Bjella, Johan Marius Ly, Atle Festervoll, Alonza Garbett, Pia Farstad von Hall, Janicke Larsen, Torill Neset, Ketil Sivertsen og Marit Svensgaard

Språk

norsk

ISBN

9788277685403