Kudos / Nærings- og fiskeridepartementet / Evaluering / 2019 / Evaluering av ordningen med akvakulturtillatelser til forskningsformål

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evaluering av ordningen med akvakulturtillatelser til forskningsformål

Evaluering

Evaluering av ordningen med akvakulturtillatelser til forskningsformål

Deloitte har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet gjennomført en gjennomgang av ordningen med forskningstillatelser med en evalueringsperiode satt til 2005-2018.

Publisert

2019

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utfører

Deloitte

Språk

norsk

Tema

landbruk, mat og fiske

Virkemidler

forskning

Analysekriterier

treffsikkerhet resultater