Kudos / NAV / Evaluering / 2010 / Evaluering av HUSK - høgskole- og universitetssosialkontor : et forsøk med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evaluering av HUSK - høgskole- og universitetssosialkontor : et forsøk med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere

Evaluering

Evaluering av HUSK - høgskole- og universitetssosialkontor : et forsøk med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere delrapport 2.

HUSK (høgskole- og universitetssosialkontor) er et femårig forsøk. Siktemålet er å styrke kunnskap og kvalitet i sosialtjenesten/NAV ved å videreutvikle og utvikle nye og likeverdige samarbeidsformer mellom sosialtjenesten/NAV, forskning, utdanning og brukere. Forsøket pågår i Stavangerregionen, Midt-Norge, Osloregionen og Agder. Nordlandsforskning evaluerer forsøket på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dette er den andre av totalt tre evalueringsrapporter om HUSK. Den første kom i 2008.

Publisert

2010

Eier

NAV

Utfører

Nordlandsforskning

Forfattere

Trude Gjernes, Trond Bliksvær og Lise Lien

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7321-597-0