Kudos / NORAD / Evaluering / 2016 / End-review Cabo Delgado Rural Electrification Project

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet End-review Cabo Delgado Rural Electrification Project

Evaluering

End-review Cabo Delgado Rural Electrification Project

Rapporten dokumenterer sluttgjennomgangen av Cabo Delgado Rural Electrification Project. Prosjektet tok for seg bygging av transmisjons- og distribusjonslinjer for å gi elektrisitetstilgang til befolkningen i Cabo Delgado-regionen nordøst i Mosambik. Prosjektet ble finansiert av den norske ambassaden i Mosambik, og gjennomgangen ble utført av Multiconsult på oppdrag fra Norad. Rapporten konkluderer med at målsetningene i prosjektet i stor grad ble oppnådd, til tross for kostnadsoverskridelser og forsinkelser. Rapporten kommer også med anbefalinger til mulige grep for å styrke planlegging, styring og oppfølging av lignende prosjekter i framtiden.

Publisert

2016

Eier

NORAD

Utfører

Multiconsult

Språk

engelsk

ISBN

978-82-8369-280-8