Kudos / Kommunal- og distriktsdepartementet / Evaluering / 2015 / En komparativ vurdering av statlig-kommunalt samarbeid i tre områdesatsinger

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet En komparativ vurdering av statlig-kommunalt samarbeid i tre områdesatsinger

Evaluering

En komparativ vurdering av statlig-kommunalt samarbeid i tre områdesatsinger

Denne rapporten er et svar på Kommunal- og moderniseringsdepartementets ønske om en faglig komparativ vurdering av statens rolle i tre områdesatsinger: Groruddalssatsingen, Fjell i Drammen og Indre Oslo øst. Hensikten med oppdraget er å få frem kunnskap om alternative måter å organisere en områdeinnsats på, med særlig blikk på rollefordelingen mellom stat og kommune. Mer spesifikt består oppdraget av å vurdere statens rolle i de tre pågående områdesatsingene nevnt over. Rapportens formål er å bidra til læring i en fase hvor statens engasjement i områdesatsinger er til diskusjon og under utvikling. Rapporten utgjør en kvalitativ vurdering av statlig-kommunalt samarbeid i tre områdesatsinger. At vurderingen først og fremst er kvalitativ henger blant annet sammen med at det foreligger lite skriftlig dokumentasjon eller kvantitative analyser av det statlig-kommunale samarbeidet i satsingene. Dette gir rapporten en drøftende form og rapporten bør ses på som et steg i og et bidrag til en læringsprosess omkring hvordan stat og kommune kan samarbeide i områdesatsinger i fremtiden.

Publisert

2015

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Vista Analyse

Forfattere

Rasmus Reinvang, Jan Erik Grindheim, Vibeke Wøien Hansen og Ingeborg Ramsussen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8126-213-3