Kudos / Husbanken / Evaluering / 2012 / Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå

Evaluering

Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå fokus på eieretablering

NOVA videreutvikler sin modell for eierskapspotensial i dette prosjektet. Hovedformålet er å se på om husholdninger med lave inntekter, ikke bare har potensial, men også kan eie over tid. Modellen består av tre deler. I den første delen ser man på leietakere som mottok bostøtte i årene 2006-2009. Informasjon om inntekt, husholdningstype og husholdningssammensetning, sammenstilles med boligpriser i kommunen de bor. I andre del ser man på betjeningsevnen i forhold til boliglån. I tredje del introduseres et inntektssjokk for å se hvordan de takler uforutsette utgifter. Analysene viser at en ganske stor andel av de med eierskapspotensiale, også har eierskapspotensiale over tid – selv med både låneforpliktelser og inntektssjokk. Analysene viser også at andre finansieringsalternativer enn forbrukslån er å foretrekke for å få utnyttet eierskapspotensialet, eks startlån

Publisert

2012

Eier

Husbanken

Utfører

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Forfatter

Kristin Aarland

Språk

norsk (bokmål)