Kudos / Kystverket / Evaluering / 2009 / Effects of proposed ship routeing off the Norwegian coast. part 1 Røst - Utsira.

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Effects of proposed ship routeing off the Norwegian coast. part 1 Røst - Utsira.

Evaluering

Effects of proposed ship routeing off the Norwegian coast. part 1 Røst - Utsira.

The effects of transfering large vessels (> 5000 Gross Tonnes) and vessels carrying hazardous goods to a proposed shipping route along the Norwegian coastline from Røst to Utsira have been studied. The aim of the routeing measure is to separate the traffic and route the ships farther away from the coast to reduce oil spills. The effects of the routing measure have been analyzed by use of accident simulations and case scenarios. The results reveal that one may expect substantial reductions in oil spill volumes when traffic is transferred to the proposed route. The effects are even greater when ship traffic forecasts for 2025 are used. The reduction in total oil spill volumes is predominantly a result of an expected decline in tanker oil spills. Effektene av å etablere en ny farled for skip over 5000 brutto tonn samt skip som fører farlig last langs norskekysten mellom Røst og Utsira er analysert. Målet med tiltaket er å separere skipstrafikken og lede trafikken lengre ut fra kysten for å redusere faren for oljeutslipp og oljesøl. Effektene av tiltaket er analysert ved hjelp av simuleringer av ulykker og ulykkeskonsekvenser og gjennom analyser av to case-scenarioer. Resultatene viser at man kan forvente en kraftig reduksjon i omfanget av oljeutslipp og oljesøl ved å innføre den nye farleden. Effektene er enda større når trafikkprognoser for 2025 benyttes i simuleringene. Reduksjonene i omfang av oljeutslipp er særlig sterke for tankskip.

Publisert

2009

Eier

Kystverket

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Forfattere

Juned Akhtar og Viggo Jean-Hansen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-480-1004-3