Kudos / NORAD / Evaluering / 2021 / Early Lessons and Evaluability of the UN COVID-19 Response and Recovery MPTF

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Early Lessons and Evaluability of the UN COVID-19 Response and Recovery MPTF

Vedlegg

Evaluering

Early Lessons and Evaluability of the UN COVID-19 Response and Recovery MPTF

I mars 2020 tok Norge initiativ til å opprette et nytt FN-fond for covid-19 UN COVID-19 Response and Recovery Multi-Partner Trust Fund. Umiddelbart etter etablering, tok evalueringsavdelingen i Norad initiativ til å få på plass en følgeevaluering av fondets arbeid. I første omgang er en forstudie Early Lessons and Evaluability of the UN COVID-19 Response and Recovery MPTF gjennomført i samarbeid med kontoret til FNs generalsekretær. Formålet med forstudien er trekke tidlige lærdommer fra implementeringen av fondet, inkludert samordningen av FNs innsats, og å vurdere om – og eventuelt hvordan – en følgeevaluering av fondet på landnivå kan gjennomføres. Rapporten ble offentliggjort 22.april 2021 på fondets nettside: mptf.undp.org.

Publisert

2021

Eier

NORAD

Språk

engelsk