Kudos / Kunnskapsdepartementet / Kunnskapsoppsummering / 2018 / Campusutforming for undervisning, forskning, samarbeid og læring

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Campusutforming for undervisning, forskning, samarbeid og læring

Kunnskapsoppsummering

Campusutforming for undervisning, forskning, samarbeid og læring En systematisk kunnskapsoversikt

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) har på oppdrag fra KD utarbeidet en systematisk kunnskapsoversikt om campusutforming, undervisning, læring, samarbeid og forskning i høyere utdanning. Rapporten gir oversikt over forskning om hvordan utforming av campus spiller inn på læring, trivsel og samarbeid.

Publisert

2018

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Kunnskapssenter for Utdanning

Forfattere

Sølvi Lillejord, Kristin Børte, Katrine Nesje og Erik Ruud

Språk

norsk

ISBN

9788212036529

Tema

utdanning og forskning