Kudos / Petroleumstilsynet / Evaluering / 2019 / Study on bolt incidents

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Study on bolt incidents

Evaluering

Study on bolt incidents

Studien er gjennomført av DNV-GL på oppdrag av Ptil. Målet har vært å gi en oppdatert status når det gjelder bruk av og hendelser med bolter, samt anbefalinger om eventuelle utviklingsbehov for å redusere risiko.

Publisert

2019

Eier

Petroleumstilsynet

Utfører

DNV GL

Forfattere

Kari Lønvik og Tore Hartvigsen

Språk

norsk

Tema

Energi

Virkemidler

fagmetodikk

Analysekriterier

erfaringer